מכתבי תלונה על ארועי סביבה וניטור

שכתבנו להגנת הסביבה, איגוד ערים חיפה וגורמי ממשל נוספים.

התרעה מוקדמת - שינוי ערכי היתר פליטה במפעל דשנים ועמידה בערך החוק

Wed May 16 2018 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

תשובת הרגולטור

התרעה מוקדמת - שינוי ערכי היתר פליטה במפעל דשנים ועמידה בערך החוק

מענה לרגולטור
אי ישום המלצות וועדת שפיר במרחב מפרץ חיפה

Sun May 13 2018 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

בעקבות המצב הבטחוני המידרדר אנו דורשים ממדינת ישראל ליישם את המלצות דוח שפיר על המרחב הציבורי-תעשייתי בחיפה בכללם תכנון להעתקת הסכנות אל מחוץ למטרופולין ועצירת הרחבת התעשיות. לא יתכן שבד בבד עם המלצות מפורשות המצביעות על סכנת נוכחות אחסון דלקים ומפעלי דלקים במרחב עירוני, מקדמת המדינה תוכניות להרחבת התעשיות המסכנות בטחונית ובריאותית את תושבי מטרופולין חיפה.

 

אנו מצרפים בזאת מכתב המפרט את  המחדלים הבולטים שלא טופלו עד היום ועלולים לפגוע באוכלוסייה.

אנו חוששים כי המחסור במיגון, קרבת המתקנים הדליקים/נפיצים לרצפטור ציבורי, אי הקמת משל"ט מפעלים ואי הקמת מערכת אזרחית מגיבה, בניגוד להמלצות הוועדה, מהווה סכנה קיומית עבור תושבי מטרופולין חיפה במצבי שיגרת תקלות וחירום.

תשובת הרגולטור

אי ישום המלצות וועדת שפיר במרחב מפרץ חיפה

מענה לרגולטור
חריגות חוזרות ונשנות בפליטות נוקסים בדשנים במתקן 38-H401 מתחילת 2018

Sat Apr 14 2018 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

מאז ינואר 2018 נמדדו בדשנים 35 חריגות מתוכם 21 חריגות בערך חצי שעתי עם סטטוס "תקין". המהווים 137% חריגה מהערך המוגדר בהיתר.

חמור הוא כי קיים כאן מתקן החורג באופן כרוני מערכי הפליטה בפעילותו השיגרתית ובנוסף רואים תפקוד לא תקין הכולל הפסקות והפעלות מתקן תכופות (14 הפעלות והדממות מתחילת השנה) אשר גורמות לפליטות גבוהות מעבר לערך השיגרה

תשובת הרגולטור

חריגות חוזרות ונשנות בפליטות נוקסים בדשנים במתקן 38-H401 מתחילת 2018

מענה לרגולטור
מגמת עלייה בחריגות של TOC בשמן מתחילת 2018. (ינואר עד אפריל)

Wed Apr 11 2018 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

על פי מערכות הניטור של המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים חיפה, אנו רואים מגמת עלייה ברמות ותדירות חריגות פליטות ה TOC בשמן בערכים היממתיים והחצי שעתיים.

מאז ינואר 2018 נמדדו נמדדו בשמן 30 חריגות בערך חצי שעתי, 24 מתוכם במהלך השבועיים הראשונים בחודש אפריל ו-שתי יממות חורגות , גם הם באפריל

תשובת הרגולטור

מגמת עלייה בחריגות של TOC בשמן מתחילת 2018. (ינואר עד אפריל)

מענה לרגולטור
חריגות כרוניות מהיתר הפליטה בערכים חצי שעתיים ויממתיים במתקן BAZAN CU1-B4 ובמתקן BAZAN-CU1 במהלך שנת 2017 עד פברואר 2018

Sat Mar 03 2018 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

נדהמנו לראות את הכרוניקה המטרידה של היעדר רגולציה על מתקנים החורגים מהיתר הפליטה באופן רוטיני למרות סטטוס "תקין". בהיעדר אכיפה ראויה מתקנים Bazan-CU1-B4 ו- Bazan-CU1 חרגו במהלך שנת 2017 עד פבואר 2018 עשרות חריגות חצי שעתיות ויממתיות

תשובת הרגולטור

חריגות כרוניות מהיתר הפליטה בערכים חצי שעתיים ויממתיים במתקן BAZAN CU1-B4 ובמתקן BAZAN-CU1 במהלך שנת 2017 עד פברואר 2018

מענה לרגולטור
כרוניקת חריגות בפליטות מזהמים במפעל כרמל אולפינים ב 2017 - צוות מחקר סביבתי בחיפה 02-2018

Sat Feb 17 2018 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

בתאריכים 02.02.18, 12.02.18 התרחשו אירועי סביבה במפעל כרמל אולפינים.

נתוני הניטור העידו על פליטות משמעותיות לאוויר.

בבחינת האירועים האחרונים על ידנו, ובהמשך למכתבנו אליכם מה 23-11-17 בנוגע לאירועי סביבה קודמים בכאו"ל מצאנו כי מעבר לכרוניקה של פגיעה סביבתית על ידי מפעל כרמל אולפינים קיים כאן מחדל רגולטורי חמור בכל הנוגע למסמכי החוק (היתר הפליטה) המאפשר למפעל לזהם תחת ההגדרה המעורפלת של "תקלה" בהיתר הפליטה

כרוניקת חריגות בפליטות מזהמים במפעל כרמל אולפינים ב 2017 - צוות מחקר סביבתי בחיפה 02-2018

חריגות מהיתר הפליטה בערכים חצי שעתיים ויממתים בערכי NOx במפעל דשנים במהלך שנת 2017

Fri Jan 26 2018 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

 1. לפנים משורת הדין, ובתוספת רווח בר סמך על פי טבלה ד' בהיתר הפליטה התקבלו במערך הניטור 10 חריגות חצי שעתיות ו-46 חריגות יממתיות מערך היתר הפליטה ובקורלציה לסטטוס "תקין". 

 2. בנוסף, ולא פחות חמור, התקבלו במערך הניטור 187 ערכי ניטור יממתי שליליים וכן 7675 ערכי ניטור חצי שעתיים שליליים.

תשובת הרגולטור

חריגות מהיתר הפליטה בערכים חצי שעתיים ויממתים בערכי NOx במפעל דשנים במהלך שנת 2017

מענה לרגולטור
מגמת עלייה בניטור מזהמים- בנזן נוקס וסוקס במרחב 12-2017

Tue Dec 19 2017 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

אנחנו רואים כאן תמונת מצב אוויר מדאיגה במיוחד של מרחב ציבורי עירוני אשר התמלא במזהמים
ראשוניים )ואת השניונים שאנחנו מניחים שנוצרו ושאפילו לא ניתן לכמת כי הם לא מנוטרים רציף( כל
זאת תוך פגיעה באיכות חייו של הציבור במפרץ חיפה ובבריאותינו מבלי להוציא התראה כלשהיא -
לציבור על מצב אויר חריג ומבלי לבקש מהמפעלים להפחית פליטות בשל מצב אטמוספרי הגורם
להולכת הזיהום אל שטחי רצפטורים ציבוריים.

מגמת עלייה בניטור מזהמים- בנזן נוקס וסוקס במרחב 12-2017

התנהלות סביבתית בעייתית של מפעל כרמל אולפינים ומתחם בזן ותקלת מונומרים נובמבר 2017 .asd

Wed Nov 22 2017 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

בתאריך ה 08.11.17 , נצפתה להבה עצומה עם מופעי עשן למשך של כ- 3 שעות בלפיד שריפת האתילן
ממתקן המונומרים בכרמל אולפינים.
הודעת בז"ן על התקלה נעלמה באופן לא ברור מאתר החברה יום לאחר הארוע

הודעת הרגולטור לציבור היתה תמוהה מאד בטענה ש"לא נצפו עליות בניטורים" כאשר ידוע כי מערך
הניטור לא מנטר באופן רציף את האתילן ולא את הדריבטים אליהם הוא נשרף כך שהודעה זו היא
הטעיה, לכאורה של הציבור לגבי האויר שאותו הוא נשם אשר כלל חומרים שלא נמדדו ושלא ניתן להסיק
לגביהם.
לארוע הסביבה החמור קדמו ארועים נוספים במתחם בז"ן ובמפעל כרמל אולפינים בפרט

הארועים כללו הפרות של היתרי הפליטה, לפידים עם הזרמות רבות של גזים ממתקני המפעל
ללפידים, עצירת ניטורים, שיפוץ נתוני ניטורים ועוד.
תקלות אשר תדירותן הולכת ועולה במהלך השנה האחרונה .
אנו רואים בחומרה את רצף התקלות והחריגות של מתחם בזן בכלל ומפעל כרמל אולפינים בפרט

תשובת הרגולטור

התנהלות סביבתית בעייתית של מפעל כרמל אולפינים ומתחם בזן ותקלת מונומרים נובמבר 2017 .asd

מענה לרגולטור
חריגות מהיתר הפליטה בערכים חצי שעתיים ויממתיים במתקן 4B-BAZAN CU1 במהלך ספטמבר- נובמבר 2017

Wed Nov 22 2017 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

על פי מערכות הניטור של המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים חיפה, אנו רואים חריגות מערך
הפליטה החצי שעתי והיממתי בארובת BAZAN CU1-B4 מזהי ארובה: 137015

לפנים משורת הדין, ובהפחתת רווח בר סמך של 20% על פי היתר הפליטה, במהלך ספטמבר-
תחילת אוקטובר 2017 אנו רואים במערך הניטור 58 חריגות חצי שעתיות ו- 57 חריגות יממתיות

חריגות מהיתר הפליטה בערכים חצי שעתיים ויממתיים במתקן 4B-BAZAN CU1 במהלך ספטמבר- נובמבר 2017

מענה לרגולטור
חריגות מהיתר הפליטה בערכים חצי שעתיים ויממתיים במתקן BAZAN VIS3 במהלך ספטמבר-נובמבר 2017

Wed Nov 22 2017 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

במהלך ספטמבר-נובמבר 2017

לפנים משורת הדין, ובהפחתת רווח בר סמך של  20% על פי היתר הפליטה, במהלך ספטמבר-תחילת אוקטובר 2017 אנו רואים במערך הניטור 49 חריגות חצי שעתיות ו-16 חריגות יממתיות

 1. NOx מקדמים תחלואה נשימתית, מומסים בקרקע ובמים ופוגעים במערכות אקו-סיסטמיות באזור וכן יוצרים מזהמים משניים כמו אוזון קרקע וגשם חומצי.

 2. חשיפת הציבור בחיפה לרמות כרוניות גבוהות וחורגות של NOx עם הצטברות מזהמים משניים והשלכות לזיהום אויר-מים וקרקע עשרות פעמים בשנה פוגעות באיכות חיינו ובבריאותנו. אנו תוהים איך המשרד להגנת הסביבה מאפשר חריגות חוזרות ונשנות מהיתר הפליטה ולא נוקט באמצעי אכיפה כנגד מתקן מזהם?

תשובת הרגולטור

חריגות מהיתר הפליטה בערכים חצי שעתיים ויממתיים במתקן BAZAN VIS3 במהלך ספטמבר-נובמבר 2017

מענה לרגולטור
חריגות מהיתר הפליטה בערכים חצי שעתיים ויממתיים בארובת מתקן חומצה חנקתית במפעל דשנים במהלך ספטמבר נובמבר - 2017

Wed Nov 22 2017 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

על פי מערכות הניטור של המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים חיפה, אנו רואים חריגות מערך הפליטה החצי
שעתי והיממתי בארובת מתקן חומצה חנקתית במפעל דשנים

לפנים משורת הדין, ובהפחתת רווח בר סמך של 20% על פי היתר הפליטה, במהלך ספטמבר תחילת -

בנוסף באופן תמוהה אנחנו רואים כי במהלך אוגוסט אוקטובר - 2017 נמדדו ערכים לא הגיוניים של mg/m3 -
2500 אשר לא דוגלו ומתוך כך, משמעותם נוכחת ומעוררת שאלות לגבי הסנסור המודד וכיולואוקטובר 2017 אנו רואים במערך הניטור 19 חריגות חצי שעתיות ו- 14 חריגות יממתיות

תשובת הרגולטור

חריגות מהיתר הפליטה בערכים חצי שעתיים ויממתיים בארובת מתקן חומצה חנקתית במפעל דשנים במהלך ספטמבר נובמבר - 2017

מענה לרגולטור
חריגות חוזרות ונשנות של NOx בארובות NOB,2,31 של כרמל אולפינים במהלך ספטמבר אוקטובר - 2017

Sat Oct 28 2017 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

 1. על פי מערכות הניטור של המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים חיפה, אנו רואים חריגות מערך הפליטה החצי שעתי והיממתי בארובות 1-3NOB

 2. מזהי ארובה: 10712, 10813, 10815 בהתאמה

 3. בבחינת נתוני הניטור של מתקנים אלו, מאז אוגוסט 2017 אנו רואים היקף חריגות בתדירות הולכת ועולה. כפי שנמדד במערך הניטור, מאז ינואר 2017 ועד 28 לאוקטובר 2017 נצפו 77 יממות עם ערך יממתי חורג מהיתר הפליטה בחריגה מקסימלית של 135% מעבר לערך המוגדר בהיתר הפליטה

 4. במהלך ספטמבר- אוקטובר 2017 נצפו 108 חריגות מערך החצי שעתי המוגדר בהיתר הפליטה עבור 1-3NOB.

תשובת הרגולטור

חריגות חוזרות ונשנות של NOx בארובות NOB,2,31 של כרמל אולפינים במהלך ספטמבר אוקטובר - 2017

מענה לרגולטור
ערכי בנזן שליליים בתחנות הניטור 07-2017

Tue Aug 01 2017 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ניתן לראות היקף חסר תקדים של חוסרים בניטורי בנזן, חומר אורגני מסרטן וודאי, ומתוך כך חוסר הבנה של  היקפי זיהום בנזן במרחב מפרץ חיפה במהלך יולי 2017 ; מערך
. הניטור לא איפשר להבין את מצב הבנזן באויר בשלוש התחנות אשר מודדות בנזן, במהלך כל החודש

במהלך יולי, התקבלו 864 ערכים חצי שעתיים שליליים של בנזן בתחנת קרית
חיים, 593 ערכים חצי שעתיים שליליים של בנזן בתחנת קרית בנימין, 778 ערכים חצי שעתיים שליליים של
.בנזן בתחנת איגוד ערים

ערכי בנזן שליליים בתחנות הניטור 07-2017

מענה לרגולטור
חריגות חוזרות ונשנות של TOC בתחנת פז במהלך המחצית הראשונה של 2017 : ינואר יוני - 2017

Sun Jul 02 2017 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

על פי מערכות הניטור של המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים חיפה, אנו רואים עלייה ברמות ה
TOC הנפלטות מתחנת פז כולל עלייה בתדירות החריגות מערך הפליטה היממתי והחצי שעתי
המוגדרים באתר איגוד ערים כהיתר הרעילות של חוות המיכלים

תשובת הרגולטור

חריגות חוזרות ונשנות של TOC בתחנת פז במהלך המחצית הראשונה של 2017 : ינואר יוני - 2017

מענה לרגולטור
חריגות חוזרות ונשנות של TOC ממפעל תרו במהלך המחצית הראשונה של 2017 : ינואר יוני - 2017

Sat Jun 24 2017 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

אנו רואים במערך הניטור ערכי החריגות חוזרות עד ערכים של 600% מערך המוגדר בהיתר הפליטה ובהפחתת רווח בר סמך חריגות של עד 420% בערכים החצי שעתיים של TOC

 1. TOC מוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמסרטן וודאי ומתוך שכך, מהווה פוטנציאל לסיכון תחלואתי לתושבי מפרץ חיפה.

 2. חשיפת הציבור בחיפה לרמות גבוהות וחורגות של TOC עשרות פעמים בשנה פוגעות באיכות חיינו ובבריאותנו. אנו תוהים איך המשרד להגנת הסביבה מאפשר חריגות חוזרות ונשנות מהיתר הפליטה (החוק) ולא נוקט באמצעי אכיפה כנגד מפעל מזהם.

תשובת הרגולטור

חריגות חוזרות ונשנות של TOC ממפעל תרו במהלך המחצית הראשונה של 2017 : ינואר יוני - 2017

מענה לרגולטור
חריגות כרוניות של נוקסים מפליטות מוקדיות בבזן 03-06.2017

Fri Jun 16 2017 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

חריגה מתמשכת של כ- 3 חודשים בערכים של 200% - 350% מערך המוגדר בהיתר הפליטה של תחמוצות
חנקן ) NOx ( מפליטות מוקדיות בבזן 706.201-0

תשובת הרגולטור

חריגות כרוניות של נוקסים מפליטות מוקדיות בבזן 03-06.2017

מענה לרגולטור